Bongo a jeho stručná história

Bongo je pravdepodobne najpopulárnejší a najobľúbenejší prístroj na fajčenie v histórii ľudského užívania konope. Niektorí zájdu až tak ďaleko, že svoje bongo pomenujú. Zbierame a zdobíme naše bongá a trúchlime nad stratou keď sa rozbijú na kusy. Napriek takej vzácnosti, vieme o bongách prekvapivo málo. A veľa z toho, čo si myslíme, je nesprávne, vrátane histórie tohto úžasného prístroja.

Čo ste možno počuli:

Bongo je potomkom vodnej fajky. Slovo “bongo” je odvodené z thajského slova ‘baung,’ čo znamená ‘valcovitá drevená rúra, trubka alebo nádoba vyrezaná z bambusu.’

Táto história bola zväčša založená na dvoch faktoroch. Po prvé, pretože konope je pôvodom zo Strednej Ázie a bolo používané počas celej histórii Číny, vždy sa predpokladalo, že bongo bolo vynájdené v Ázii. Nakoľko vodná fajka používa vodnú filtráciu ako moderné bongo, vždy sa predpokladalo, že bongo bolo vyvinuté z vodnej fajky. [V tých zvláštnych prípadoch, kedy toto vysvetlenie nefungovalo, predpokladalo sa, že vyrovnávanie tabakových prístrojov a ich vodné filtrovanie viedlo k vynájdeniu bonga.]

Po druhé, hoci prvé bongá boli objavené na iných miestach, vždy sa predpokladalo, že tieto bongá boli zavedené do spoločností, v ktorých sa našli, kýmkoľvek, kto zaviedol konope. Vedci nikdy vážne neuvažovali nad tým, že bongo mohlo byť vynájdené mimo Ázie. Avšak bolo.

Bongo bolo vynájdené v Afrike.

Predchádzajúce štúdie afrických prístrojov na fajčenie chybne predpokladali, že všetky bongá sa rozšírili zo západného pobrežia Afriky, počnúc príchodom tabaku na kontinent. Predpokladalo sa, že fajčenie tabaku sa šírilo cez savanu ako náhradný povzbudzovač namiesto koly (africké orechy obsahujúce kofeín). Preto kedykoľvek keď archeológovia našli bongá v Afrike, automaticky si mysleli, že bongá sú z roku 1600 n.l. alebo neskôr. Ak by to bola pravda, znamenalo by to, že ktorékoľvek africké vodné bongo by bolo príliš mladé na to, aby bolo vynájdené pred vodnou fajkou. Ale bol to omyl. Táto teória úplne vynechala africké kultúry na východe a juhu, ktoré vyvíjali prístroje na fajčenie pred príchodom tabaku.

Nemôžeme si byť istí, kedy konope prvýkrát prišlo do Afriky, ale archeológovia veria, že Afričania fajčili konope ďaleko pred tým, ako vôbec fajčili tabak. J.C. Dombrowski našiel dôkazy o najskoršom africkom fajčení konope v Etiópii. Jedenásť bong bolo umiestnených v dvoch jaskyniach a datujú sa do obdobia medzi rokmi 1100 až 1400 n.l. Keď vedci skúšali bongá, našli bohaté zvyšky konope. Tu sú kresby misiek archeológov, ktoré testovali. Zdajú sa Vám povedomé?

Napriek tomu oficiálna verzia toto ignorovala. V roku1930, Fieldovo prírodovedné múzeum (Field Museum of Natural History) v Chicagu vytlačilo niekoľko brožúr o tabaku, ktoré špekulovali o tom, že Portugalci priniesli Afričanom vodné bongo z Perzie. Brožúry neskôr často slúžili výskumníkom ako referencie. Avšak tento skreslený odhad v histórii bol založený na presvedčení, že vodné bongá boli v Afrike nové. Archeológovia sa však už dozvedeli, že toto bolo nesprávne. No až doteraz história bonga nebola nikdy opravená.

Prvé africké bongá boli zabudované do zeme. Zapálené uhliky boli umiestnené do zakopanej fľaše a konope sa položilo na vrch žeravých uhlíkov. Podzemná trubica viedla z komôrky do ústnej rúrky, ktorá bola od nej krátko vzdialená. Zemné bongá sa tak veľmi podobali na zemné bongá v Strednej Ázii, až Henry Balfour prišiel k záveru, že “podobnosti sú dostatočne nápadné a početné na to, aby naznačili, že musia byť vysvetlené za predpokladu kultúrneho prepojenia medzi dvomi široko vzdialenými oblasťami.” Samozrejme že to znamenalo, že boli vynájdené v Ázii. Nikdy neuvažoval nad africkým pôvodom.

Balfour taktiež našiel aj “trubicové bongo,” , ktoré ako sám veril, by mohlo byť predchodcom vodného bonga. Dnes ich nazývame “šlukovky” alebo “čilamy.” Balfour nikdy nevysvetlil, prečo si myslel že by Afričania zároveň prijali zastaralú technológiu, keby im priniesli Arabi pokročilejšie vodné bongo.

V roku 1924 Alfred Dunhill publikoval štúdiu o svetových fajkách. Kniha obsahovala kapitolu ohľadom rozšíreného používania vodného bonga vo východnej a južnej Afrike, čo bol odlišný dizajn a čomu veril, že bol vynález sanských ľudí. Pretože toto nezapadalo do bežnej teórie, ostal ignorovaný.

V roku 1945, archeologička Mary Leakey našla toto vodné bongo v Tanzánii. Miska navrchu je prepojená na spodnej časti s komôrkou na vodu prostredníctvom rúrky; náustok je na zakrivenom hrdle kotlíka.

V čase jej objavu odborníci považovali za samozrejmé, že arabskí moreplavci priniesli konope a konopné fajky do Afriky v polovici trinásteho storočia. Odôvodnili to tým, že konopné fajky museli pochádzať z ázijských fajok. Ale táto historická verzia nikdy nedávala zmysel.

Teória ignoruje fakt, že konope sa v ázijských islamských spoločnostiach jedlo skôr ako fajčilo, pred zavedením vodnej fajky v prvých rokoch sedemnásteho storočia.

Ba čo viac, všetky archeologické dôkazy naznačujú, že Afričania prvotne žuli a šnupali tabak, zatiaľ čo poväčšine fajčili konope. Alternatívna teória, že tabaková fajka bola prispôsobená na konope svojím vyrovnávaním a filtráciou prostredníctvom vody bola tiež nesprávna, pretože konope predchádzalo tabak v Afrike.

Jednoducho povedané: Afričania vynašli bongo na fajčenie konope.

Pokiaľ ide o názov, bolo nám povedané, že pochádza z thajského slova ‘baung.’ Ale mohli namiesto toho prijať Thajčania to slovo od Afričanov? V modernej Keni, presne tam kde Mary Leakey našla vodnú fajku, žije rýchlo miznúci kmeň zvaný Bong’om. Ich jazyk sa taktiež nazýva Bong’om. Na druhej strane kontinentu nájdeme Bongský Kraj, Libériu. Je nazvaný po vrchu Bong. Lipli všetci títo Afričania na nejakom thajskom slove pre akýsi kúsok vyrezaný z bambusu? Alebo… mohli thajskí huliči pomenovať ich najmilší prístroj po ľuďoch čo ho vynašli?

jasmin

Študentka marketingu, ktorá sa zaujíma o životný štýl, módu a krásu. Píše články o rozličných pútavých témach.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial