Fajčenie v tehotenstve? Dámy, nebláznite!

Fajčenie v tehotenstve je dlhoročnou a takmer nevyčerpateľnou témou, ktorá zaujíma a trápi ako samotné budúce matky, tak aj lekársku obec, ale aj širokú verejnosť. Všeobecná mienka, ktorá je veľmi významne podporovaná aj postojom odborníkov, sa v tejto veci jednoznačne a kategoricky prikláňa k názoru, že fajčenie v tehotenstve škodí.

Všeobecný pohľad na fajčenie budúcich matiek

V súčasnej – modernej dobe sa do osvety v tejto oblasti vkladá kvantum úsilia a energie. Hromada združení, spolkov, zdravotníckych organizácií, či skupín organizovaných na sociálnych sieťach sa tejto problematike venuje so snahou pozitívne vplývať na správanie budúcich matiek. Táto úloha je však veľmi ťažká, pretože množstvo tehotných žien sa ani v tomto, pre ne a ich dieťa najrizikovejšom období, nedokáže svojho zlozvyku zbaviť. Často vychádza nazmar snaha lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu, ktorí sa počas tehotenstva snažia o maximálnu ochranu budúcej matky a jej ešte nenarodeného dieťaťa.

Akokoľvek intenzívna je snaha okolia, najväčšia zodpovednosť a konečné rozhodnutie je stále na pleciach tehotnej ženy. Len na nej záleží, ako sa ku problému postaví a či na pomyselných miskách váh preváži zdravý materinský pud nad závislosťou. Prvoradým záujmom budúcej matky by mala byť ochrana zdravia a bezpečnosti svojho dieťaťa, zvlášť v období tehotenstva, kedy je ešte plne odkázané na jej správanie. Pred vlastným svedomím sa neschovajú ani gravidné ženy, ktoré sa pod tlakom okolia síce na verejnosti cigarety vzdajú, ale doma si sem – tam jednu doprajú s odôvodnením – veď tu ma nikto nevidí. Nie, milé dámy, takto to naozaj nefunguje.

Fajčenie v tehotenstve z pohľadu medicíny

Budúca mamička – fajčiarka, je celkom určite nočnou morou každého skúseného gynekológa. Problém môže nastať hneď na samom začiatku. Je preukázané, že žena, ktorá fajčí, má zvýšený predpoklad nižšej plodnosti a schopnosti otehotnieť. Oproti budúcim matkám, ktoré dodržiavajú zdravý životný štýl, im okrem iného hrozí viacnásobne vyššie riziko krvácania, potratu, zhoršenej funkcie placenty, alebo jej predčasného odlučovania, či skoršieho odtoku plodovej vody. Strašiakom sú tiež vývojové poruchy, predčasný pôrod, nižšia pôrodná hmotnosť, rázštep pery a podnebia, choroby srdca a mozgu, narodenie mŕtveho dieťaťa, alebo jeho abstinenčné príznaky a dýchacie problémy po narodení.

Dym z cigarety obsahuje niekoľko tisíc látok, z ktorých ani jedna nie je zdraviu budúcej mamičky prospešná. Bolo zistené, že cigaretový dym je rizikom aj z hľadiska genetiky, nakoľko škodliviny, ktoré sa v ňom nachádzajú, majú teratogénne (vyvolávajúce vznik vrodenej poruchy) a mutagénne (spôsobujúce mutáciu) účinky – spôsobujúce vývojové chyby. Dôležité je dodať, že v tomto prípade stačí niekedy aj to, že žena fajčila iba pred otehotnením.

Nasledujúcou informáciou určite nepoteším ani budúcich oteckov. U mužov, ktorí fajčia, bol v ich ejakuláte potvrdený výskyt mutácie spermií, čo je tiež príčinou častejších vývojových chýb detí a zároveň významným dôvodom na zamyslenie sa. Za najviac škodlivé sú považované nikotín, oxid uhoľnatý a decht.

Nikotín je mitotický jed, pôsobiaci na centrálny nervový systém, ktorý sa hravo vyrovná cyankáli, alebo kyanovodíku. Jeho smrteľná dávka pre ľudský organizmus je približne 50mg, pričom len vyfajčením jednej cigarety s filtrom sa do organizmu dostane dávka až do 2mg. Oxid uhoľnatý – CO, je produktom horenia papiera a tabaku, ktorý sa v krvi viaže na krvné farbivo – hemoglobín. Hemoglobín v krvi však musí na seba viazať hlavne životne dôležitý kyslík, ktorý z pľúc prenáša do ostatných častí organizmu. Problém je v tom, že oxid uhoľnatý sa na hemoglobín naväzuje až 200 krát lepšie, ako kyslík, čím mu vlastne v krvi zaberá miesto. Dochádza tak k nedokysličeniu organizmu budúcej matky, ako aj jej vyvíjajúceho sa dieťaťa, čo je absolútne nezlučiteľné s ich zdravým napredovaním. Keď si uvedomíme, že krv je pre dieťa jediným poskytovateľom výživy a kyslíka, je táto predstava desivá.

Prestaňte fajčiť čo najskôr, už včera bolo neskoro

Odborníci tvrdia, že žena – fajčiarka by mala s cigaretami prestať v momente, keď tehotenstvo ešte len začína plánovať. Samozrejme, skoncovanie s fajčením je vítané kedykoľvek počas trvania tehotenstva, alebo aj po jeho skončení. Niektoré ženy, ktoré sa fajčenia nevedia zbaviť ani v tehotenstve sa zvyknú obhajovať tým, že náhlym ukončením fajčenia môžu u dieťaťa, ktoré už prišlo do kontaktu s nikotínom vyvolať abstinenčné príznaky. Ak by sme túto možnosť aj pripustili, je zrejmé, že abstinenčné príznaky sú pre dieťa stále menším zlom, ako pokračujúce fajčenie a ďalšie dopovanie škodlivinami cez krv a placentu.

Rovnako alibistické je tvrdenie takýchto žien, že svojmu dieťaťu pomohli tým, že znížili spotrebu cigariet z pôvodných dvadsiatich na dve – tri denne. Aj takéto množstvo dieťaťu škodí rovnako, pričom riziko poškodenia jeho zdravia trvá naďalej. Počas trvania takéhoto tehotenstva je v prvých troch mesiacoch zvýšené riziko, že u dieťaťa sa vyskytnú vývojové chyby. Neskôr, počas trvania zvyšných šiestich mesiacov, hrozí nebezpečenstvo výrazného spomalenia rastu a stým súvisiacich komplikácií.

Dieťa, ktoré sa narodí predčasne, nemusí mať dostatočne vyvinuté jednotlivé životne dôležité orgány, jeho imunitný systém je nedostatočný a slabo chrániaci pred rôznymi patogénmi (vírusmi, baktériami, hubami, alebo parazitmi). Nespoliehajte sa ani na to, že vaša kamarátka fajčila pred, počas, aj po ukončení tehotenstva a dieťatko sa jej narodilo v stanovenom termíne a úplne zdravé. Je to veľmi slabá zábezpeka, ktorá nedáva žiadnu záruku, že aj vy budete mať také šťastie. Takéto výhovorky veľmi neobstoja. A aby som ani tej zvyšnej skupine menej zodpovedných budúcich matiek nezostal nič dlžný, tak vedzte, že alkohol a drogy škodia rovnako. Úloha matky je veľmi dôležitá životná rola, ktorá si pýta kopec obetavosti a zodpovedného prístupu.

Fajčenie matky po pôrode

Ak si myslíte, že mamička – fajčiarka to má po pôrode vyhraté a je za vodou – mýlite sa. Po pôrode prichádza na rad ďalšia fáza, ktorou je dojčenie dieťaťa. Je známe, že nikotín spolu s ostatnými škodlivými látkami sa bez problémov dostávajú v tele dojčiacej matky do jej mlieka. Matka ho následne pri dojčení ďalej odovzdáva do organizmu svojho dieťaťa, čo je absolútne neželaný stav. Ďalším, nemenej závažným faktorom je pasívne fajčenie, ktorému je novonarodené dieťa fajčiacej matky častokrát vystavené. U takýchto detí bol zaznamenaný zvýšený výskyt respiračných ochorení, alebo kašľa. Ako hovorím, pôrodom to zďaleka nekončí.

Želanie na záver

Milé budúce mamičky, pri svojom správaní musíte mať na zreteli hlavne to, že už nemáte zodpovednosť len samé za seba, ale aj za nový – ešte nenarodený život, ktorý nosíte pod srdcom. Správajte sa ku nemu tak, aby ste sa raz – keď sa mu budete pozerať do očí, nemuseli za svoje správanie hanbiť, alebo si spytovať svedomie. Je len na vás, či kvôli chvíľkovému pôžitku, ktorý poskytne zapálená cigareta, ohrozíte na zdraví a živote to najcennejšie, čo vám bolo zhora dopriate. Vám, ktorých sa dnešná téma článku bytostne týka želám, aby ste sa rozhodli správne. Ku tomu vám prajem veľa pevnej vôle, sebazaprenia a more zdravia pre vás a vaše dieťatko.

Článok pre vás pripravil: Vojtech

Veronika

Fretčia mama, maliarka podivných ezoterických obrazov a pestovateľka začínajúcej botanickej záhrady v petržalskom byte. Má na starosti externých článkarov, tvorbu obsahu a textov na weboch, popisy, SEO optimalizáciu…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial