Kontrola kvality cigary

Pri cigarách je veľmi dôležitá ich kvalita. Predovšetkým je táto kvalita rozhodujúcim činiteľom pre Premium – cigary, zvlášť pri výbere špičkových tabakov pre náplň, viazací list, vrchný list a pre výnimočné ručné spracovanie. Veľký význam sa kladie aj správnemu zaobchádzaniu s Habanos cigarami počas transportu a pri následnom skladovaní.

Každý milovník cigár vie, aká dôležitá je správna úschova v dobrom humidore, pri čo najviac konštantnej teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu. Avšak nie všetci ponúkajúci na Slovensku alebo v zahraničí a na internete kladú rovnaký význam pri zaobchádzaní s Habanos, keď sú na ceste k svojim milovníkom cigár.

smokeshop ako dovozca uznal tento problém už hneď od samotného začiatku a preto dbá na starostlivé zaobchádzanie s cigarami. Transport všetkých sortimentov cigár sa uskutočňuje v čo v najkratšom čase v rámci leteckej dopravy. V rozmedzí niekoľkých hodín doručia špecializovaní prepravcovia tovar do nášho humidoru.

Pravé znaky u Habanos

Keď je niečo tak známe a slávne ako Habanos, nie je žiadnym prekvapením, že bezohľadní napodobňovatelia sa pokúšajú imitovať alebo sfalšovať ochranné značky a produkty. Tu nájdete oficiálne identifikačné znaky, ktoré by ste si mali ujasniť pre potvrdenie, že ide o pravú Habanos cigaru.

Záručná známka republiky Cuba

Táto záručná známka sa prvýkrát použila v roku 1889 na základe nariadenia španielskeho kráľa (Cuba bola od roku 1763 až do roku 1898 španielskou kolóniou). Neskôr v roku 1912 vyhlásila vláda už nezávislej Cube zákon, ktorý povolil použitie nového dizajnu pre známku (sello de garantia de la Republica de Cuba ), podobný tomu, ktorý sa používa dnes. Ďalšia ľahšia zmena nastala v roku 1931, 1999, cigarám bolo udelené červené sériové číslo (tiež z bezpečnostných dôvodov) emblém, ktorý možno spozorovať iba pod ultrafialovým svetlom. Táto známka sa nachádza na všetkých baleniach tabakových produktov, ktoré sú vyrobené na Cube.

Označenie o pôvode: Habanos
Od roku 1994 nesú všetky cigaretové debničky známku Habanos, ide o celosvetovú ochranu pre označenie pôvodu cigár Havanna. Žiadna debna neopustí Cubu bez tohto označenia.

Značka národného/regionálneho dovozcu

Dodatočne sa môžu k oficiálnym Habanos známkam, s ktorými sa exportujú Havanna cigary z Cuby, uviesť značky, ktoré udeľujú národní či regionálni dovozcovia, ale pre svoju vlastnú zodpovednosť, aby ochránili cigary pred sfalšovaním alebo nejakou manipuláciou.

Vypálená značka cigár na spodku debny

Od roku 1960 majú všetky debny na spodku pre Habanos vypálenú značku (Hecho en Cuba, vyrobené na Cube; predtým: Made in Cuba). Od roku 1994 sa na spodku debničiek objavila aj vypálená značka (Habanos S.A., názov štátnej obchodnej spoločnosti, ktorá prevzala celosvetovú distribúciu Havanna cigár). Medzi rokmi 1985 a 1994 sa táto spoločnosť nazývala Cubatabaco.

Totalmente a Mano – Tripa Larga

Od roku 1989 majú debny s klasickými Havanna cigarami (Habanos) a ,,dlhý list- náplň“ na dolnej strane debny vypálenú pečať s označením Totalmente a mano (kompletne ručne vyrobený)

Totalmente a Mano – Tripa Corta

Na spodku debien od Havanna Cigár ,,s krátkym listom“ – náplň je taktiež vypálená a čitateľná pečať so slovami Totalmente a mano, od roku 2002 sa spôsob náplne označuje označením TC (Tripa Corta)

Hecho en Cuba

Debničky, ktoré sú vyrobené pomocou stroja, majú vypálené pečate s názvami Habanos S.A. a Hecho en Cuba.

Fabrika – Kód a dátum zabalenia cigár

Na spodku habanos debien sa nachádzajú tiež dve atramentové pečiatky: jeden tajný, zašifrovaný kód, ktorý poukazuje na to, ktorá fabrika tieto cigary vyrobila, druhý jednoduchý kód, ktorý uvádza rok a mesiac, kedy tieto cigary boli balené do debien.

Údaje nie sú tajné. Systém začal v roku 2000 s „00“, potom nasledovalo“01″ (a tak ďalej)

Pre označenie mesiacov sa používajú tieto skratky:
ENE (enero-Januar)
FEB (febrero-Februar)
MAR (marzo-Marec)
ABR (abril-April)
MAY (mayo-Máj)
JUN (junio-Jún)
JUL (julio-Júl)
AGO (agosto-August)
SEP (septiembre-September)
OCT (octubre-Oktober)
NOV (noviembre-November)
DIC (diciembre-December)

Habanos dosiahne svoju zrelosť pri správnom skladovaní, časom chutí stále lepšie (preto je dôležitý dátum)

Poznámka: atramentová pečiatka na spodku debničiek, ktorá udáva fabriku a dátum výroby sa prvýkrát použili v roku 1985 pre Havanna cigary. (predtým boli obe zakódované)

Ak by ste si chceli overiť dátum výroby medzi rokmi 1985 až do roku 1999 informujte sa prosím u svojho obchodníka, ktorý vám ponúkol cigaru.

jasmin

Študentka marketingu, ktorá sa zaujíma o životný štýl, módu a krásu. Píše články o rozličných pútavých témach.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial