Vapovanie tabaku! Aké sú jeho výhody oproti klasickému fajčeniu?

Vapovanie tabaku je inovatívnou a hlavne zdravšou formou vychutnávania si pôžitku, ktorý človeku poskytujú vysušené listy rastlín rodu Nicotiana. Tabak virgínsky (Nicotiana tabbacum) a tabak sedliacky (Nicotiana rustica) si fajčiari v Európe užívajú už približne pol tisícročia. Prvý tabak priniesol na starý kontinent ešte koncom 15. storočia z jednej zo svojich výprav do Ameriky taliansky moreplavec Krištof Kolumbus.

S tabakom ho vtedy zoznámili domorodí americkí Indiáni, ktorí sa jeho účinkom oddávali už dávno predtým. Fajčenie, ako jedna z najrozšírenejších metód používania tabaku, sa medzi ľuďmi rozmohlo veľmi rýchlo. Táto mimoriadne obľúbená a vyhľadávaná neresť sa čoskoro stala populárnou na celom svete. Moderná doba však postupom času začala neúprosne klásť svoje požiadavky aj na oblasť fajčenia. Jedným z nemála výsledkov tohto silného vplyvu je práve vapovanie tabaku. Naša dnešná otázka teda znie: Fajčiť, alebo radšej vapovať? Už o chvíľu v tom budete mať jasno!

Detail ženy, ktorá fajčí biely Iqos

Vapovanie tabaku verzus jeho fajčenie! Aké sú rozdiely?

Fajčenie

Pri klasickom fajčení tabaku dochádza k jeho spaľovaniu – tabakový list horí, pričom vznikajúci dym ťahá fajčiar do svojich pľúc. Tabakový dym obsahuje viac než 4000 chemických zlúčenín (vo forme plynov aj častíc) – minimálne 60 karcinogénov, decht, oxid uhoľnatý, nikotín, oxidy dusíka, kyanovodík, formaldehyd, nitrosamíny, ťažké kovy (napríklad nikel či kadmium), ale i rádioaktívne polónium. Toto značné množstvo škodlivín a toxínov sa rozptýlené v tabakovom dyme dostáva do organizmu fajčiara. Aj napriek tomu, že všetky tieto skutočnosti sú všeobecne známe, klasické fajčenie tabaku má na celej Zemi milióny a milióny svojich priaznivcov.

Vapovanie

Pri vapovaní je to o niečom úplne inom. Obsah vaporizéra (v našom prípade tabak) je ohriaty iba na takú teplotu, aby nedošlo k jeho zapáleniu. Teplota vzniknutá v ohrevnej komore prístroja (cca 200 stupňov Celzia) je však postačujúca na to, aby sa z tabaku začali uvoľňovať účinné látky – najmä nikotín. Nikotín je alkaloid, bežná chemická zlúčenina – vysoko návyková legálna droga, ktorá sa prirodzene nachádza v listoch tabaku. Spôsobuje závislosť, nie však rakovinu – jeho karcinogénnosť nebola nikdy preukázaná. Pre človeka sú omnoho nebezpečnejšie ostatné – vyššie spomenuté produkty spaľovania, ktoré sa nachádzajú v tabakovom dyme. Vaper inhaluje iba aerosól (paru obsahujúcu nikotín) – pred všetkými ostatnými splodinami horenia je uchránený. A to už je celkom slušný benefit!

Vaporizér s otvorenou ohrevnou komorou a cigarety položené na stole

Vapovanie a fajčenie z pohľadu zdravia! Ktoré sú ich najväčšie (ne)výhody?

Fajčenie tabaku celkom určite prináša používateľovi pocit uspokojenia a dobrý chuťový zážitok – inak by to asi nerobil, je to logické. Okrem tohto potešenia mu však nedokáže poskytnúť žiadne iné pozitíva alebo výhody. Dlhodobý a pravidelný fajčiar má zvýšenú pravdepodobnosť výskytu nádorových či kardiovaskulárnych chorôb – ischemickej choroby srdca, ischémie ciev dolných končatín či aterosklerózy. Častá je aj chronická bronchitída, ktorá môže vyústiť až do chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Výnimkou nie sú ani mozgovo-cievne ochorenia či problémy v tehotenstve a pri pôrode. Žiadna sláva to veru nie je.

Vapovanie nemá za následok vytváranie dymu, dechtu či popola – nevznikajú pri ňom žiadne jedovaté, otravné, toxické či patogénne látky. Pri vaporizácii nie je prítomný oheň – vaper vdychuje len odparené účinné látky z použitých bylín. Dochádza tak k výraznému oslabeniu negatívnych vplyvov na jeho dýchacie ústrojenstvo. Bolo zistené, že úroveň toxicity je pri vapovaní približne 450-krát nižšia, ako pri bežnom fajčení cigariet! Navyše, pri vaporizácii netrpí ani okolie. Obťažujúci a nechutný zápach vôbec nehrozí – vzniknutú paru je skutočne cítiť len minimálne. Zabudnite na zadymený byt, šaty či auto – báť sa nemusíte ani nepríjemného dychu, zažltnutých prstov či zubov.

Vaporizácia tabaku: detail mladého muža, ktorý pri ústach drží vaporizér Mighty a z úst mu vychádza dym

Vaping si môžete dopriať aj na miestach, kde by ste si tradičnú cigaretu nikdy nezapálili. Vapovanie je momentálne v kurze a dopyt po ňom (v porovnaní s fajčením cigariet) stále rastie. Citeľné je to najmä pri strednej a mladšej – pokrokovej generácii fajčiarov. Svoju významnú a dosť podstatnú úlohu tu zohráva najmä snaha po zdravšom životnom štýle. Poznajúc všetky prednosti vapovania sa však tomuto trendu vôbec nemožno diviť.

Ktorý vaporizér je pre tabak najlepší? Rozhodne je z čoho vyberať!

Na vapovanie tabaku sú vhodné tie vaporizéry, ktoré sú určené a prispôsobené na zužitkovanie suchých zmesí.
Kondukčný vaporizér, ktorý svoju náplň zohrieva priamym dotykom stien ohrevnej komory, má radšej menšie a jemnejšie kúsky tabaku. Vyhovuje mu hlavne cigaretový tabak, ktorý je narezaný celkom najemno – teplo ním dokáže preniknúť najlepšie.

Biely Iqos v ruke - detail


Konvekčný vaporizér pri svojej práci zas využíva prúdenie horúceho vzduchu. Uprednostňuje hrubší a drsnejší tabak – fajkové tabakové zmesi sú pre neho ako stvorené. Pýtate sa prečo? Už sme spomenuli, že pri činnosti tohto typu vaporizéra vzniká v jeho vnútri menší prievan. Nie je teda vylúčené, že by vám tie najmenšie čiastočky tabaku mohli vletieť nielen do úst, ale až niekam do hrdla. Spoľahnite sa, že nič príjemné to nie je.


Univerzálnou voľbou je hybridný vaporizér, ktorý je sofistikovanou kombináciou predošlých dvoch zariadení – dômyselne používa kondukčný aj konvekčný ohrev.
Na záver tu máme ešte jeden veľmi zaujímavý postreh. Všimli sme si, že neustále stúpa počet milovníkov tabaku, ktorí po prvej skúsenosti s vapingom úplne zanevreli na cigarety a k ich fajčeniu sa už nikdy nevrátili. Vapovanie tabaku proste vyhráva a boduje na plnej čiare!

Vojto

Vášnivý fajčiar a externý copywriter, spracuje akúkoľvek tému pútavo a zrozumiteľne. Podelí sa s vami o skúsenosti, ktoré majú cenu zlata a informácie, ktoré inde nenájdete.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial